Verberg content

In 1647 werd de aanzet gegeven tot de aanleg van de Wegh der Weegen, een elf kilometer lange weg over de uitgestrekte heide tussen Amersfoort en Utrecht. De lijnrechte weg kreeg een uitgesproken monumentaal karakter, met aan weerszijden drie rijen eikenbomen en langs de weg ruim bemeten bouwpercelen, bedoeld voor de aanleg van buitenplaatsen voor de stedelijke elite.

Ruim 75 jaar geleden kocht de familie Van Beek een royaal bosperceel. Aangezien mevrouw van Beek, dochter van de Rotterdamse aannemersfamilie Uyterlinde, zeer geïnspireerd was door het Nieuwe Bouwen kreeg Gerrit Rietveld de opdracht om een villa te ontwerpen. In 2008 heeft de familie Van Ieperen het huis gekocht en compleet gerestaureerd in originele stijl.

Bos Uyterlinde wil het karakter van deze locatie versterken. Het plan biedt toekomstige bewoners de ruimte voor een eigen visie op wonen, een eigen karakter om een extra dimensie toe te voegen aan de Wegh der Weegen. Zo blijft ook in de toekomst de waarde van deze bijzondere plek behouden.

Deltavormgroep tekende het stedebouwkundig plan, de inrichtingsvisie en maakt onderdeel uit van het kwaliteitsteam.

locatie: Utrechtseweg, Amersfoort en Amersfoortseweg, Soest
opdrachtgever: Bos Uyterlinde VOF
in samenwerking met : DDP Architectuur, Harvey Otten Architectuur, Zwartlicht visuele communicatie

Bos Uyterlinde

448 01 448 02 448 06 448 07 448 08 448 09 448 10
terug naar projecten

Bos Uyterlinde