Verberg content

In opdracht van de Gemeente Amsterdam ZuidOost (openbare ruimte), CBRE Global Investors (onderliggende winkels) en Ymere (aangrenzende woningen) is het voorlopig ontwerp opgesteld als pilot project voor alle loopdekken in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Het voorlopig ontwerp geeft richting en randvoorwaarden aan de aannemer die het tot definitief ontwerp heeft uitgewerkt. Uitgangspunt bij het project is het waterdicht maken van de daken, Hiervoor wordt alle aanwezige inrichting verwijderd en kan een schoon en aantrekkelijker woonomgeving worden aangelegd. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van het voorlopig ontwerp van de overige loopdekken.

locatie: Amsterdamse Poort Loopdek 4 Amsterdam
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam ZuidOost, CBRE Global Investors, Ymere
in samenwerking met : RHDHV, Fotografie Marlies Doesburg

Amsterdamse Poort Loopdek 4 Amsterdam

565 01 565 02 565 04 565 05
terug naar projecten

Amsterdamse Poort Loopdek 4 Amsterdam