Verberg content

De doelstelling van de eigenaren van Landgoed Nuwenhuys is het bevorderen van de interactie tussen mensen met en zonder beperking. Deze interactie vindt plaats op de terreinen van het landgoed dat is gelegen in het prachtige dal van de rivier de Mark ten zuiden van Breda.

Lange tijd waren de historische hoeve en bijbehorende landerijen sterk verwaarloosd. Met de restauratie herbouw van de diverse gebouwen is ook gestart met de herinrichting van de omgeving. Deltavormgroep heeft hierbij in eerste instantie het landschapsplan voor het gehele landgoed ontwikkeld. In een later stadium is dit uitgewerkt in een ontwerp voor de directe omgeving van de hoeve.

De bijzondere ligging in het Markdal is een belangrijke aanleiding voor het ontwerp. De zichtlijn tussen de rivier en de hoeve is weer hersteld en op het terrein wordt een oude meander weer uitgegraven. Daarnaast wordt het oorspronkelijke coulissen landschap met een afwisseling van weides en houtwallen gerestaureerd. In de directe omgeving van de hoeve zijn naast een privétuin ook een tweetal  moestuinen en een boomgaard gerealiseerd. Met name het werken in deze ‘gebruikstuinen’ is een belangrijk middel bij het bevorderen van de interactie tussen mensen  met en zonder beperking.

locatie: Breda
opdrachtgever: Particulier
in samenwerking met : Fotografie Marlies Doesburg

Landgoed Nuywenhuys

629 01 629 02 629 03 629 04 629 05 629 06 629 07 629 08 629 09
terug naar projecten

Landgoed Nuywenhuys