Verberg content

Het team bestaande uit Deltavormgroep, LOLA en Piet Oudolf wint de nationale aanbesteding voor het ontwerp parkuitbreiding Groot Vijversburg in Tytsjerk. Park Groot Vijversburg is een openbaar wandelpark met een groeiende kunstcollectie, aan de rand van Leeuwarden. Centraal element in het ontwerp is de ‘Dwaalster’, een remix van twee historische parkfiguren: het sterrenbos en het labyrint. Deze structuur van 5 meter hoge bonte hagen creëert als 'room divider' flexibel te gebruiken parkruimtes en legt verbindingen met het omliggende landschap.

locatie: Uitbreiding Vijversburg Tytsjerk
opdrachtgever: Stichting Op Toutenburg
in samenwerking met : LOLA landscape architects en Piet Oudolf

Vijversburg Tytsjerk

Center Corridor Tip Birdeye 1
terug naar projecten

Vijversburg Tytsjerk