Deltavormgroep is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur en stedebouw dat uitgebreide ervaring heeft met projecten op een verschillend schaalniveau en stadium. Ons interdisciplinaire team werkt aan studies met een conceptueel karakter en aan projecten die op korte termijn tot uitvoering worden gebracht...
Lees meer