Hans Post

Hans Post is binnen het team verantwoordelijk voor de technische uitwerking en werkvoorbereiding. Zijn benadering stelt dat een project niet ophoudt bij een fraaie ontwerptekening, maar dat de detaillering en technische uitwerking van een project minstens even bepalend zijn voor het eindbeeld. Een goede samenwerking vanaf het begin van een project tussen ontwerper en de civiel/cultuurtechnicus is hierbij van groot belang.

Deltavormgroep bv
landschapsarchitectuur
stedebouw
civiele techniek


maliebaan 77h
3581 cg utrecht
+31(0)30 2611834
bureau@deltavormgroep.nl


+31(0)651524249

post@deltavormgroep.nl

Linkedin Hans Post

323 29