Michiel Huls

Michiel Huls heeft ruime ervaring met het ontwerpen en coördineren van een breed scala aan integrale ontwerpopgaven als ontwerper en projectleider. Hierbij hebben een goede afstemming en samenwerking met betrokken partijen zijn bijzondere aandacht. Centraal in zijn aanpak staat de ruimtelijke vertaling van ambities naar een integrale visie en het samenbrengen van diverse wensen en ideeën tot een inspirerend en breed ondersteund toekomstperspectief. Michiel studeerde in 1997 af aan Larenstein en in 2004 aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam richting Stedebouw.

Deltavormgroep bv
landschapsarchitectuur
stedebouw
civiele techniek


californiëdreef 49
3565 bk utrecht
+31(0)30 2611834
bureau@deltavormgroep.nl


+31(0)612997153

huls@deltavormgroep.nl

Linkedin Michiel Huls

1