Visie & Contact

De landschappelijke en stedebouwkundige context vormt de basis voor de werkwijze van ons bureau. Het is onze ambitie deze context op een gedurfde wijze te gebruiken, zodat niet alleen een logische, maar ook een verrassende ontwerpoplossing wordt geboden. Wij werken interdisciplinair, daarom heeft ons bureau een basis binnen de vakdisciplines van de ruimtelijke inrichting, landschapsarchitectuur, stedebouw en civiele techniek.

Ons bureau heeft ervaring met projecten van zeer uiteenlopende aard, schaalniveau en stadium. Wij werken aan studies met een conceptueel karakter, maar ook aan projecten die door ons tijdens de uitvoering ook worden begeleid. Binnen het ontwerp en planproces staan wij voor een open houding. Door middel van korte communicatielijnen en een open en flexibele benadering zoeken wij naar een optimale samenwerking met de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Door onze interdisciplinaire werkwijze zijn wij in staat tijdig de haalbaarheid van diverse concepten en ideeën binnen een ontwerp te toetsen. Zo wordt de uitvoerbaarheid van een ontwerp in een vroegtijdig stadium verkend en worden (beeld)bepalende beslissingen genomen die het uiteindelijke resultaat in belangrijke mate beïnvloeden.

Deltavormgroep bv
landschapsarchitectuur
stedebouw
civiele techniek


maliebaan 77h
3581 cg utrecht
+31(0)30 2611834
bureau@deltavormgroep.nl


323 29