In opdracht van de Gemeente Amsterdam ZuidOost (openbare ruimte), CBRE Global Investors (onderliggende winkels) en Ymere (aangrenzende woningen) is het voorlopig ontwerp opgesteld als pilot project voor alle loopdekken in winkelcentrum Amsterdamse Poort. Het voorlopig ontwerp geeft richting en randvoorwaarden aan de aannemer die het tot definitief ontwerp heeft uitgewerkt. Uitgangspunt bij het project is het waterdicht maken van de daken, Hiervoor wordt alle aanwezige inrichting verwijderd en kan een schoon en aantrekkelijker woonomgeving worden aangelegd.

Amsterdamse Poort Loopdek 4 Amsterdam

565 01 565 02 565 04 565 05
terug naar projecten

Commissioned by the Municipality of Amsterdam ZuidOost (public space), CBRE Global Investors (underlying stores) and Ymere (adjoining houses), the preliminary design has been made as a pilot project for all walkways in the Amsterdamse Poort shopping center. The preliminary design gives direction and preconditions to the contractor who has developed it into a final design. The starting point for the project is to make the roofs waterproof, for this purpose all existing furnishings will be removed and a clean and more attractive living environment will be constructed.

Amsterdamse Poort Loopdek 4 Amsterdam

Amsterdamse Poort Loopdek 4 Amsterdam