Het 3.5 ha groot grasdak is getransformeerd tot een verblijfsgebied met een nieuwe padenstructuur, speelveld en volwassenschommel. Het toepassen van sinusbeheer in het maaien maakt de daktuin biodiverser en vormt onderdeel van de nieuwe inrichting.

BOL.com Papendorp Utrecht

620 01 620 02 620 03 620 04 620 05
terug naar projecten

The 3.5-hectare grass roof has been transformed into an area with a new path structure, playing field and adult swing. The use of sinus management in mowing makes the roof garden more biodiverse and forms the new layout.

BOL.com Papendorp Utrecht

BOL.com Papendorp Utrecht