De gemeente Amsterdam heeft onlangs OVG Real Estate geselecteerd voor de ontwikkeling van de zogenaamde kavel P15 Ravel in Zuidas. In het voorjaar van 2015 is hiervoor door de gemeente een selectieprocedure gestart. De gemeente heeft na de beoordeling OVG Real Estate als ontwikkelaar geselecteerd met een ontwerp van architectenbureau MVRDV. Voor het voorzieningenprogramma is reeds een aantal beoogde gebruikers in beeld. De eindgebruiker voor het kantorenprogramma is vastgelegd.

Coen van Oostrom, CEO OVG Real Estate: “Met dit project willen wij een vernieuwend gebouw toevoegen aan een steeds geliefder wordend stadsdeel van Amsterdam. Het gebouw wordt voor een groot gedeelte publiek toegankelijk, waarbij de openbare ruimte letterlijk doorloopt in en over het gebouw. We zijn vereerd om in Zuidas een uniek ontworpen gebouw door Winy Maas te mogen realiseren dat internationaal aanzien zal genieten en lokaal een bijdrage zal leveren aan een hoogwaardig, duurzaam en innovatief woon-, werk- en leefklimaat.”

“De woningen hebben erkers met prachtig uitzicht en ruime balkons met veel beplanting, met de tussenliggende vallei als een soort dorpsbrink,” zegt Winy Maas, architect en medeoprichter van MVRDV. Piet Oudolf en Deltavormgroep werken in hun samenwerking aan het groen in de vallei en op de balkons.

Valley Zuidas

634Ravel 634 02 634 03 634 04 634 05 634 06
terug naar projecten

Valley Zuidas

Valley Zuidas