Met het vertrek van het Leger des Heils van deze locatie is in 2016 door een kleine groep initiatiefnemers een nieuwe aanleiding ontstaan voor de herontwikkeling van deze locatie ‘De Berg’. Hierin was de mogelijkheid om elementen uit de oorspronkelijke opzet van de villawijk zoals de landschapstuin op deze locatie terug te brengen. Het plan omvat een kleinschalige wijk van drie tot vier vrijstaande villa’s, twee geschakelde villa’s (vier eenheden) en een urban villa (zeven tot tien eenheden), waarmee een gemengde en toekomstbestendige leefomgeving zal worden gecreëerd van 15 tot 18 huishoudens.

 Voor het gehele plan is een landschapstuin ontworpen die de gemeenschappelijke drager vormt voor het beeld van de verschillende woningtypen met hun individuele architectonische expressie. De landschapstuin maakt gebruik van elementen uit de Engelse landschapstuin, waaronder de aanwezigheid van coulissen gevormd door natuur, die een afwisseling van direct en indirect zicht vormgeven van zowel buitenaf richting de gebouwen als van binnenuit naar de omgeving. Deze coulissen kunnen worden opgebouwd door diverse typen beplanting tussen de omgeving en de objecten in het landschap aan te brengen, zoals kleine glooiingen en hoogteverschillen, bomen, struiken en beplanting van voldoende hoogte om beslotenheid te kunnen afwisselen met zichtlijnen die de openheid van het oorspronkelijke villapark terugbrengen in het heden.

De Berg, Amersfoort

668 01 668 02 668 03 668 04 668 05 668 06 668 07 668 08 668 09 668 010
terug naar projecten

De Berg, Amersfoort

De Berg, Amersfoort