De naam De Zaanse Helden verwijst naar de rijke geschiedenis van Zaandam met de vele verschillende molens. Het landschap rondom Zaandam is ook de belangrijkste inspiratie voor de inrichting van de daktuin. In dit project is het ontwerp gemaakt tijdens een intensieve samenwerking tussen LOLA landscape architecten en Deltavormgroep. De natuurinclusieve inrichting zorgt voor een woonomgeving waarbij de bewoners van de 607 woningen ook graag buiten verblijven. De inrichting verkleint de afstand tot de natuur, de beleving van de beplanting, nestkasten en natuurlijk spelen is binnen handbereik. Een aansluiting op de wandelroute naar het echte Zaanse landschap is ook mogelijk. De enige houtzaagmolen die nog op zijn originele plek staat, de Held Jozua, wordt door een brugverbinding voor voetgangers over de Houtveldweg bij het plan betrokken.

De Zaanse Helden

722 01 722 02 722 03 722 04 722 05 722 07 722 08 722 09
terug naar projecten

The name De Zaanse Helden refers to the rich history of Zaandam with Its many different windmills. The landscape around Zaandam was the inspiration for the design of the garden. In this project, the design was made during an intensive collaboration between LOLA landscape architects and Deltavormgroep. The nature-inclusive design provides a living environment for the residents of the 607 homes who also like to stay outside. The design reduces the distance to nature, the experience of the plants, nest boxes for birds and a natural playground is within reach. A connection to the walking route to the real Zaan landscape is also possible. The only wood sawmill is still in his original location, the Held Joshua, is involved in the plan by a bridge connection for pedestrians over the Houtveldweg.

De Zaanse Helden

De Zaanse Helden