Team Loostad, Klunder Architecten en Deltavormgroep won in december 2019 de aanbesteding voor de Homerustoren. De groene duurzame inrichting van het mandelige terrein springt in het oog bij het project. Een belangrijke ingreep hierbij is de watertuin. De watertuin bestaat uit een reeks iets verdiept gelegen plantstroken die samen een ‘groene voet’ voor het gebouw vormen. De watertuin dankt zijn naam mede aan de functie die het speelt binnen de wateropgave. In de verdiept gelegen zones van de watertuin wordt het water vanuit de omgeving op­gevangen en geleidelijk geïnfiltreerd. De tuin biedt hiermee niet alleen een aantrekkelijk beeld, maar maakt ook zichtbaar dat waterretentie op een aan­trekkelijke wijze in de inrichting van het openbaar gebied kan worden ingezet.

Homeruskwartier Almere

783 01 783 02 783 03 783 04
terug naar projecten

Team Loostad, Klunder Architecten and Deltavormgroep won the tender for the Homerus toren in December 2019. The green sustainable design of the site is catching the eye with winning the project. An important intervention on this new site is the water garden. The water garden consists of a series of slightly recessed plant strips that together form the 'green foot' of the building. The water garden owes its name to the function and it plays within the recent water task especially in cities. In the recessed areas of the water garden, the water is collected from the surroundings and gradually infiltrated. The garden not only offers an attractive image, but also makes it clear that water retention can be used in an attractive way in the design of the public area.

Homeruskwartier Almere

Homeruskwartier Almere