Deze historische plek dient voor Deltavormgroep als belangrijke inspiratiebron bij de vertaling naar een moderne planontwikkeling. Enkele voorbeelden van de plannen zijn: De invloed van de renaissance met de as in ere herstellen. Een nieuwe laag aan het bos toevoegen, met de grote open ruimte centraal in het bos.

Rijswijkse Bos Rijswijk

Hdrb0397 P1 Hdrb0442 Hdrb0466 Rijswijkse Bos Klaar 300Dpi 0012 Rijswijkse Bos Klaar 300Dpi 0021 Rijswijkse Bos Klaar 300Dpi 0084 Boekje Rijswijkp11 Duotone
terug naar projecten

This historic area served as an important source of inspiration for Deltavormgroep in its translation into a modern development. Some examples of the plans are: Restoring the ashes with the influence of the history. And they added a new layer to the forest, with the large open space at the center of the forest.

Rijswijkse Bos Rijswijk

Rijswijkse Bos Rijswijk