Drie landschapsarchitecten uit de Dichterswijk in Utrecht: Berdie Olthof, Michiel Huls en Marc Nolden, schetsen een perspectief dat de wijk mooier en sterker maakt. Met de verdiepingsslag ontwerpen we de eerste ontwikkelstappen van het RingPark. In ons plan tekenen we dit park én de samenhang met de wijk. We zien mogelijkheden voor een aantrekkelijke route die de toekomstige ontwikkelingen op de Kruisvaertkade verbindt met de oevers van het Merwedekanaal.
Download flyer Ringpark Dichterswijk en het Inrichtingshandboek van het RingPark.

Op 27 oktober 2015 is bekend gemaakt dat het RingPark het Aandeel in Elkaar Fonds van de Rabobank heeft gewonnen! 

RingPark Dichterswijk

600 01 600 02 600 03 600 04 600 05 600 06 600 07 600 08 600 09 600 10 600 11
terug naar projecten

The RingPark Dichterswijk is an initiative of 3 local residents, who happen to be landscape architects. The plan connects various green areas in the district into one connected green structure with a walking path. The plan has won the ‘Part in each other’ fund at Rabobank and will be implemented in phases from 2020 onwards.

RingPark Dichterswijk

RingPark Dichterswijk