Voor het Knooppunt Bouwen met Groen en Gem Suytkade werkt Deltavormgroep aan een versterkte identiteit met innovatief groen voor de Suytkade in Helmond. In dit plan worden, met groen als middel, nieuwe verbindingen gemaakt in de wijk en met de omgeving. Beeldmerken met eetbaar groen, bijenvelden op wachtlanden en een nomadische moestuin zijn voorbeelden van tijdelijke, nieuwe inrichtingselementen voor de versterkte identiteit.

Soet op Suyt Helmond

555 10 555 04 555 06 555 07 555 08 555 09
terug naar projecten

Deltavormgroep is working on a strengthened identity with innovative greenery for the Suytkade in Helmond for Knooppunt Bouwen met Groen en Gem Suytkade. In this plan, new connections are made in the district and with the surrounding area, using green as a method. Area’s with edible greenery, bee fields on agricultural lands and a nomadic vegetable garden are examples of temporary, new furnishing elements for their new identity.

Soet op Suyt Helmond

Soet op Suyt Helmond