Het team bestaande uit Deltavormgroep, LOLA en Piet Oudolf wint de nationale aanbesteding voor het ontwerp parkuitbreiding Groot Vijversburg in Tytsjerk. Park Groot Vijversburg is een openbaar wandelpark met een groeiende kunstcollectie, aan de rand van Leeuwarden. Centraal element in het ontwerp is de ‘Dwaalster’, een remix van twee historische parkfiguren: het sterrenbos en het labyrint. Deze structuur van 5 meter hoge bonte hagen creëert als 'room divider' flexibel te gebruiken parkruimtes en legt verbindingen met het omliggende landschap.

Vijversburg Tytsjerk

501 01 501 02 501 03 501 04 501 05 501 06 501 07
terug naar projecten

The team won the national tender of Groot Vijversburg in Tytsjerk consisting of Deltavormgroep, LOLA and Piet Oudolf. Park Groot Vijversburg is a public walking park with a growing art collection, on the outskirts of Leeuwarden. The central element in the design is the 'Wanderer', a remix of two historical park figures: the starry forest and the labyrinth. As a 'room divider', this structure of 5-meter-high variegated hedges creates flexible park spaces and establishes connections with the surrounding landscape.

Vijversburg Tytsjerk

Vijversburg Tytsjerk