Met het samenwerkingsverband Zuidoost Zuid is een gebiedsregie ontwikkeld. De gebiedsregie bestrijkt een veel breder terrein dan alleen de inrichting van de buitenruimte. Er komen ook zaken aan de orde als de revitalisering van de gebouwen en de branding van het gebied. Het belangrijkste uitgangspunt is dat het gebied een duidelijk profiel krijgt, gekoppeld aan een eigen en eenduidige ruimtelijke identiteit. 

Zuidoost Zuid Amsterdam

533 02 531 01 533 03 533 04
terug naar projecten

Within this collaboration of various owners an area management has been. The area management covers a much broader field than just the layout of the outdoor space. Matters such as the revitalization of the buildings and the branding of the area are also discussed. The most important starting point is that the area will have a clear profile, linked to its own and unambiguous spatial identity.

Zuidoost Zuid Amsterdam

Zuidoost Zuid Amsterdam